Twoja przeglądarka jest przestarzała. Zaktualizuj ją!
Z kraju i regionu

Oddział Ropy i Gazu firmy Brenntag Polska przeprowadził pierwszy w Polsce zabieg kwasowania złoża w oparciu o własną metodę VES, opracowaną przez technologów Centrum Aplikacyjno-Badawczego Oil & Gas w Jankowicach.

Metoda VES opiera się na zastosowaniu viscoelastycznych surfaktantów jako związków sieciujących oraz specjalnie opracowanej mieszaniny kwasu solnego z dodatkami, takimi jak anti-sludge, inhibitory korozji do kwasowania z intensyfikatorem i innymi środkami. Dzięki zastosowaniu tej metody możliwa jest pełna kontrola całego procesu, poprzez selektywne kwasowanie (blokowanie szczelin wodonośnych mieszaniną VES) i redukcję oporów przepływu.

Procedura kwasowania została przeprowadzona 8 listopada 2015 roku na odwiercie Barnówko-6. Odwiert jest częścią złoża Barnówko-Mostno-Buszewo (BMB) znajdującego się w północno-zachodniej części Polski, na styku województw zachodniopomorskiego i lubuskiego. Eksploatowane od 2000 roku osiąga dzienną produkcję przekraczającą 1000 ton ropy naftowej, 35 ton propanu-butanu, 80 ton siarki płynnej oraz 30 tys. m3 gazu na godzinę, co stanowi około 80% wydobycia w Polsce. Dzięki zastosowaniu nowatorskiej metody firmy Brenntag Polska możliwe stało się znaczące zwiększenie wydobycia w odwiercie Barnówko-6.

Centrum Aplikacyjno-Badawcze Oil&Gas firmy Brenntag Polska to kompleks nowoczesnych laboratoriów aplikacyjnych przeznaczonych dla przemysłu wydobywczego ropy naftowej i gazu ziemnego oraz przemysłu rafineryjnego, mieszczące się w Jankowicach koło Poznania.

Laboratorium podzielone jest na trzy sekcje – wiertniczą, wydobycia oraz badań korozji i zapewnia kompleksowy serwis klientom firmy Brenntag na terenie Polski i Europy. Wyposażone jest w najnowocześniejszy sprzęt badawczy i analityczny umożliwiający przeprowadzanie zaawansowanych testów i badań. Laboratorium zapewnia specjalistyczne wsparcie technologiczne, umożliwia ciągłą kontrolę jakości produkowanych środków oraz analizę i identyfikację próbek (ropa naftowa, woda złożowa, osady parafinowe, asfaltenowe i nieorganiczne, itp.).

Nowe centrum aplikacyjne Brenntag Polska jest bezpośrednio połączone z  kompleksem produkcyjno-magazynowym oraz systemem mieszalników, dzięki którym firma ma możliwość mieszania różnych składników z wieloma rodzajami rozpuszczalników, produktów o różnej gęstości i lepkości czy wymagających ogrzewania lub chłodzenia, w pełni dostosowanych do indywidualnych wymagań i potrzeb klienta.Więcej informacji:

Łukasz Leśniak
Oddział Ropy i Gazu

Brenntag Polska Sp. z o.o.
tel. (17) 784 22 04
lukasz.lesniak@brenntag.pl 

Pokaż listę newsów
Brenntag Polska
18-11-2015
Z kraju i regionu
Pierwszy w Polsce zabieg kwasowania złoża technologią VES